Quy chế bảo hành

 • Điều kiện bảo hành
 • Khách hàng còn giữ Phiếu Bảo Hành. Phiếu Bảo Hành không bị rách nát, chắp vá làm mất thông tin mua hàng.
 • Sản phẩm bị đứt cước hoặc sút mối.
 • Sản phẩm có khóa bị hỏng hoặc bị lỗi.
 • Thời hạn bản hành
 • Bảo hành 2 năm đối với sản phẩm thông thường.
 • Bảo hành 1 năm đối với sản phẩm có khuyến mại.
 • Nội dung bảo hành
 • Miễn phí bảo hành đối với sản phẩm bị đứt cước hoặc sút mối mà không rơi mất nguyên liệu.
 • Đối với sản phẩm có khóa bị hỏng hoặc bị lỗi, sẽ được thay thế khóa miễn phí.
 • Bảo hành có tính phí đối với trường hợp sản phẩm bị rơi mất nguyên phụ liệu hoặc có yêu cầu thay thế nguyên phụ liệu khác hoặc sản phẩm kiểu cách phải xỏ lại nhiều. Phí bảo hành phụ thuộc vào từng thời điểm cụ thể.
 • Đối với sản phẩm hết thời hạn bảo hành, nếu quý khách có nhu cầu thay thế nguyên phụ liệu xin hãy liên hệ với shop để được tư vấn.


Krystal Truong - Trang sức pha lê cao cấp made with SWAROVSKI® ELEMENTS

Các tin khác